بایگانی برچسب ها: صیغه

عشوه و قربون صدقه همسران

عشوه و قربون صدقه همسران عشوه و قربون صدقه همسران گفتگو و سؤال و جواب زن و شوهر باید مؤدبانه و محبت‌آمیز باشد، نه خصمانه و نفرت‌انگیز. یک مطلب مخصوص را می‌توان طوری ادا کرد که شنونده را خوش آید و پاسخ نیکو دهد و همان مطلب را می‌توان به نحوی ادا کرد که شنونده یا جواب ندهد یا جواب …

ادامه مطلب »
Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com