مردان

عشق مادرانه

عشق مادرانه عشق مادرانه قبول بدون بدون قيد و شرط زندگي کودک و احتياجات اوست . قبول زندگي کودک داراي دو جنبه است : يکي توجه و مسئوليتي است که صد در صد براي رشد و حيات کودک لازم است . و ديگري رويه اي است که در کودک عشق به زندگي ايجاد ميکند و در او اين احساس را …

ادامه مطلب »
Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com