آیا حجاب امری شخصی است

از دیدگاه اسلام، حجاب حقّی الهی است که خداوند به زن داده است.

حرمت زن در اسلام- برعکسِ جوامع غربی- نه اختصاص به خود زن دارد، نه شوهر، نه خواهر، نه حتی پدر و مادر. خداوند زن را با سرمایه عاطفه آفریده است. ویژگی جسمی و روحی زن به گونه ای است که مرد را به سمت خود می کشاند.

عده ای گمان می کنند حجاب را قانون حکومت، خانواده، همسر و یا خود زن برای او ایجاد کرده است یعنی بودن یا نبودن پوشش، بستگی به نظر شخصی نهادهای حقوقی و یا حقیقی دارد.

آیا حجاب امری شخصی است

آیا حجاب امری شخصی است یا قانون، زن را به داشتن حجاب مجبور میکند؟

آیا حجاب امری شخصی است

اگر زنان خود را به وسیله پو شش مناسب از مردان بپوشانند، انحراف جنسی جامعه را به دنبال نخواهد داشت؛ در غیر این صورت جامعه به فسادی مبتلا خواهد شد که در غرب ظهورکرده است.
زن به عنوان امین خداوند، امانتی به او واگذار شده و باید آن را مانند سایر نعمت ها حفظ کند.
حجاب از دیدگاه قرآن عبارت است از احترام گذاردن و حرمت قائًل شدن برای زن، تا نامحرمان او را از دید حیوانی نگاه نکنند و زن از شأن انسانی خود سقوط نکند.
حجاب از احکام ضروری دین اسلام است. آیات قرآن و روایات معصومین(ع) بر وجوب آن دلالت دارند؛ هم چنان که فقهای شیعه و سنی بر آن تصریح نمود ه اند. لذا منکر حکم حجاب، اگر به نفی و انکار و تکذیب رسول خدا (ص) بیانجامد، مرتد بو ده و حکم مرتد نیز در اسلام معلوم است. با این توضیحات، درپاسخ به کسانی که میگویند حجاب یا بی حجابی از امور شخصی است، چنین میگوئیم: در صورتی این سخن صحیح است که انسان در محیطی خلوت و دربسته چنین کاری را انجام دهد؛ بلکه اصولاً انسان در خلوت می تواندگناه بکند یا نکند، البته این سخن به معنای تجویز گناه نیست، بلکه منظور آن است که در خلوت، آ دم مختار است و این توانایی را داردکه به نفع یا ضرر خودکاری را انجام دهد. اما آیا در جامعه هم، چنین است؟ فرد نبایدگناه را در ملأ عام انجام دهد. چون همین کار او باعث ترویج گناه و به گناه انداختن دیگران خواهد شد.
آری؛ زن محجبه، به یقین جامعه را از بعضی گناهان محفوظ می دارد.
بی حجابی از مفاسد بزرگ اجتماعی محسوب می شود و آفت بی حجابی متوجه افراد جامعه خواهد شد؛ شاهد بر این مدعا، پیامدهای بی حجابی در کشورهای غیرمسلمان است. مضافاً بر اینکه بی حجابی به هویت ملی و مذهبی ما نیز لطمه میزند.
اعضای جامعه، مانند اعضای بدن هستند که اگر عضوی فاسد یا مریض شد، دیگر اعضا را ناراحت و در سیستم ایمنی بدن اختلال ایجاد می کند. تا جایی که اگر این بیماری درمان نشو د، تمام بدن را فرامیگیرد.
«بنی آدم اعضای یکدیگر ند» فقط برای جشن عاطفه ها نیست، باید همه جانبه باشد و هرکس به وظیفه خود در جامعه عمل کند تا این جامعه بتواند مانند انسانی سالم به سوی کمال و آرمان خویش حرکت کند.*

منیع: گلهای زندگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Contact us



Connecting...
created by TelegramWordpress.com